Zákaznícka linka: +421 940 410 410

ekasa povinnosť

Kto musí eKasu používať a aké sú výnimky?

Každý podnikateľ v začiatkoch svojho podnikania rieši mnohé povinnosti. Jednou z tých najdôležitejších je aj používanie registračnej pokladne a s tým spojená evidencia tržieb. Povinnosť každého podnikateľa evidovať svoje tržby upravuje zákon  298/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Na základe tohto zákona má, až na pár výnimiek každý podnikateľ povinnosť evidovať svoje tržby a zasielať ich na portál Finančnej správy (ďalej FS). Čo je to eKasa, ako funguje odosielanie tržieb na Finančnú správu a aké sú výnimky používania eKasy? Prečítajte si článok a dozviete sa viac.

Čo je vlastne eKasa?

eKasa alebo ORP (Online registračná pokladnica) je každá pokladnica, ktorá je napojená na portál Finančnej správy a podnikateľ tak môže zaznamenávať svoje tržby a následne ich zasielať na portál FS. Ak chce byť dodávateľ pokladníc napojený na portál FS a predávať certifikované pokladnice, musí splniť požiadavky na ERP a prejsť certifikáciou. Na slovenskom trhu je ich mnoho a jedným z nich je aj Papaya POS. Všetky si môžete pozrieť napríklad na webe Finančnej správy.

Každá eKasa má zabudované CHDÚ alebo chránené dátové úložisko, kde sa uchovávajú všetky transakcie a tržby, ktoré prejdú pokladňou. Zabraňujú tak nekalým praktikám podnikateľov, ktorí zámerne neevidujú svoje tržby. Vďaka CHDÚ sa celá evidencia tržieb zasiela na portál FS vždy, keď je pokladnica online – to znamená, že aj v prípade, ak pokladňa nie je pripojená na internet, podnikateľ sa nemusí obávať, že sa jeho evidencia tržieb neodošle na Finančnú správu.

TIP: Ak máte svoj vlastný registračný program, ktorý dlhodobo používate, zákon o využívaní ERP taktiež upravuje a myslí aj na túto situáciu. Pripojená samostatná fiškálna tlačiareň je v tomto prípade taktiež dostačujúcim doplnkom, ako byť v súlade so zákonom.

VRP alebo alternatíva k eKasa pokladnici

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) je bezplatnou aplikáciou Finančnej správy a je prijateľnou alternatívou eKasy. Je možné ju využívať na mobile či tablete a spolu s eKasa tlačiarňou je tak podnikateľ v súlade so zákonom o používaní ERP. Využívanie VRP však má aj svoje úskalia – musí byť neustále online, je vhodná iba pre malých podnikateľov s menším množstvom tovaru a podobne. Viac k tejto téme sme sa venovali v našom predošlom článku.

 

Kto má povinnosť využívať eKasa pokladňu a kto má výnimku?

Povinnosť využívať eKasu má každý podnikateľ, ktorý:

– prijíma platby z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb na predajnom mieste na území SR v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom, ktorý nahrádza hotovosť,

– prijíma platby bezhotovostným prevodom na svoj účet,

– prijíma platby ako preddavok.

Povinnosť zaznamenávať svoje tržby podľa zákona nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz.

Kto má výnimku z používania eKasy?

Povinnosť využívania eKasy podľa tohto zákona sa nevzťahuje na predaj:

– Cenín

– Mincí z drahých kovov

– Poštových cenín na filatelistických burzách

– Tovaru prostredníctvom predajných automatov

– Tovaru na dobierku

– Doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb

– Tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej a autobusovej dopravy, v leteckej a vodnej doprave

– Živých zvierat okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov a iných hlodavcov

– Tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodovú sieť elektrickej energie

– Tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov

Taktiež sa tento zákon nevzťahuje na služby poskytované:

– Fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržby fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP

– Vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodovú sieť elektrickej energie

– V rámci praktického vyučovania žiakov

– Prostredníctvom predajných automatov

Aké ďalšie povinnosti ukladá zákon?

Vklad hotovosti do pokladnice – každý vklad hotovosti do pokladnice musí byť taktiež zaevidovaný v rámci ERP s vyhotovením dokladu ako „VKLAD“

Neplatný doklad – označiť každý doklad ako „NEPLATNÝ DOKLAD“ v prípade, ak ho zaznamenáva v rámci skúšobnej prevádzky, po uvedení ERP do prevádzky alebo po jej oprave, v rámci zaškolenia inej osoby alebo doklady, za ktoré nie je prijatá platba

Po zaevidovaní tržby ihneď odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad (Téme, čo musí obsahovať pokladničný doklad sme sa venovali v našom predošlom článku)

Kedy má eshop povinnosť využívať eKasu?

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje internetový obchod je povinný využívať eKasu v prípade, že za zakúpený tovar obdržal hotovosť alebo iné platobné prostriedky nahrádzajúce hotovosť (napr. prijal platbu kartou).

Ide o situácie, kedy si spotrebiteľ objednal tovar na internetovom obchode a ako možnosť doručenia si zvolil osobný odber priamo na predajnom mieste alebo ak si tovar (napr. donáška jedla) objednal priamo k sebe domov, kde následne na dobierku zaplatí pri preberaní tovaru.

V akých situáciách eshop nemusí zaznamenávať svoje tržby pomocou eKasy?

Podnikateľ má povinnosť využívať eKasu a zaznamenávať svoje tržby v prípade, ak bol tovar:

Zaplatený bezhotovostne – prostredníctvom internet bankingu alebo bankovým prevodom na účet

Ak bola platba za tovar prevzatá inou osobou – kuriérom, prepravcom či na pošte

Zdroj:

Finančná spáva – Metodický pokyn k používaniu pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržby z predaja tovaru alebo poskytnutia služby prostredníctvom internetového obchodu

Zákon č. 289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

...

Čítať viac

Ako si zmeniť údaje v eKase, ak ste sa stali platcom alebo neplatcom DPH?

Existuje niekoľko typov údajov v eKase, ktoré ak sú už neaktuálne, je potrebné ich nanovo nahrať. Ide o nasledujúce typy:

  • Zmena na platcu, resp. neplatcu DPH

  • Zmena adresy prevádzky spoločnosti

  • Zmena sídla spoločnosti

  • Obchodné meno spoločnosti

Ako tieto údaje môžete zmeniť?

  1. V prvom rade musíte túto zmenu nahlásiť elektronicky cez portál finančnej správy. Finančná správa vám ich zmení v nasledujúcich pracovných dňoch (zmena môže trvať až do 7 pracovných dní) – stačí si sledovať status vo svojej eKasa zóne.

  1. Následne aktualizované „identifikačné údaje“ nanovo stiahnete a nahráte do vašej eKasy (nové údaje nám zašlete na náš email podpora@papayapos.sk a my vám ich nanovo nahráme do vašej pokladne).

Ako si stiahnuť nové identifikačné údaje?

  1. V sekcii „Autorizované služby“ kliknite na „eKasa“

ekasa zona

2. V novom okne, v riadku „Kód pokladnice“ vyberte pokladňu, pre ktorú si chcete nové aktualizované údaje stiahnuť. Kliknite na „Filtrovať“. Zobrazí sa vám Detail vybranej pokladne.

3. Kliknite na „Stiahnuť identifikačné údaje.

Uložené údaje nám zašlite emailom na adresu podpora@papayapos.sk, kde uvediete taktiež názov vašej firmy a kód pokladnice. Pre nahranie nových ORP kódov potrebujeme autentifikačný súbor s heslom, nakoľko ORP kódy nahrávame ako balíček. Bez tohto súboru s heslom nebude možné vykonať zmenu eKasa údajov. Návod na stiahnutie nájdete TU.

 

Upozornenie: Nerušte svoje staré autentifikačné údaje, dokým nebudú nahraté nové eKasa údaje. Ich vymazanie by spôsobilo úplne znefunkčnenie vašej pokladnice. Deaktiváciu vykonajte až vtedy, keď pokladnicu nebudete potrebovať využívať alebo sú už nové údaje kompletne nahraté.

Blíži sa koniec platnosti vašich eKasa údajov? Prečítajte si náš článok, ako predísť znefunkčneniu vašej pokladnice aktualizovaním týchto údajov.

...

Čítať viac