Podpora: +421 905 904 533

PPY

ČASŤ OBCHODNÍK

ČASŤ KLIENT

ČASŤ OBJEDNÁVKA

ČASŤ EKASA


POZOR: Produkty uvádzajte PRESNE vo forme 1ks / 15€ mesačne (nestačí 1/15). Neuvádzajte inak.V prípade, ak si klient HW kupuje, do poznámky k ekase uveďte kúpnu cenu HW vo formáte ks - tovar - cena
(pr. 1ks - Kombo 1 - 540€). Do poznámky uveďte aj počet CHDÚ a ich cenu v prípade prenájmu.


ČASŤ TERIMNÁLY

Tatra bankaGlobal Payments

0