Zákaznícka linka: +421 940 410 410

Publikované 20. júna 2019

Vážení partneri,  

V prechode na eKasu došlo na včerajšom hlasovaní NR SR k definitívnemu posunu až na 1.1.2020. Prečítajte si, čo to pre Vás znamená:

1) Podmienky odkladu prechodu na eKasu na 1.1.2020
2) Výhody legislatívnej úpravy
3) Ďalší postup

1) Posun prechodu na eKasu na 1.1.2020

Včera, tj. 19.6. hlasoval parlament Slovenskej republiky o možnosti odkladu prechodu na eKasu. Dialo sa tak na návrh vlády SR, o ktorom sme Vás informovali minulý týždeň. Novelizácia zákona, ktorá nakoniec bola schválená, prináša ešte výrazne miernejšie podmienky, ako pôvodný vládny návrh. Podnikatelia, ktorí v súčasnosti využívajú ERP (teda všetci naši klienti), ich budú môcť bez penalizácie používať až do 31.12.2019, pričom odpadá pôvodne avizovaná podmienka záväznej objednávky už certifikovaného riešenia eKasa do 30.6. 2019. Podmienka, ktorá napak ostáva zachovaná, je nutnosť požiadať Finančnú správu o kód ORP.

POZOR! Povinnosť požiadať Finančnú správu o kód ORP do 30.6. 2019 ostáva!

Podmienkou možnosti odložiť prechod na eKasu až do 1.1.2020 je nutnosť požiadať Finančnú správu o tzv. kód ORP pre každú registračnú pokladnicu, ktorá bude i naďalej používaná “po starom”. Urobiť tak musíte do 30.6.2019 – máte na to teda už len 10 kalendárnych dní. 

NEZANEDBAJTE TÚTO POVINNOSŤ A VYHNITE SA POKUTÁM!

Ako požiadať o kód ORP sme uviedli v jednom z našich predchádzajúcich newsletterov. Ak ste tak ešte neurobili, splňte si túto povinnosť čo najskôr, určite však do konca tohto mesiaca. Ak tak neurobíte a i po 30.6. budete naďalej používať vašu súčasnú ERP, Finančná správa Vás bude môcť pokutovať. Jej predstavitelia už avizovali, že sa chystajú na kontroly k podnikateľom s registrovanou ERP, u ktorých po 30.6. nebudú evidovať pridelený ORP kód.

2) Výhody legislatívnej úpravy

Schválený posun prechodu na eKasu prináša výhody našim klientom i nám. 

Posun termínu prechodu na eKasu a zároveň nezavedenie povinnosti disponovať záväznou objednávkou už certifikovaného eKasa riešenie do 30.6.2019 znamená, že naši klienti majú priestor počkať na certifikáciu ďalších riešení – či už od výrobcov ich fiskálnej tlačiarne alebo od Papaya POS – a vybrať si to, ktoré pre nich bude po cenovej i vecnej stránke najvhodnejšie. 

My zasa získavame priestor na otestovanie viacerých eKasa riešení a vyladenie ich funkcionality v spolupráci s pokladničným systémom Papaya POS, aby sme našim klientom mohli umožniť čo najhladší prechod na nový spôsob evidencie tržieb. 

3) Ďalší postup

Keďže s posunom termínu prechodu na eKasu odpadá časový faktor nutnosti rýchleho objednania a inštalácie aktualizácií pokladničných systémov, nebudeme Vás už v týchto dňoch oslovovať so záväznými objednávkami. Individuálne komunikovať budeme naďalej iba s klientami, ktorí už vyjadrili záujem prejsť na eKasu čo najrýclejšie. Ak i vy máte záujem o rýchle riešenie, no zatiaľ sme Vás neoslovili, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej adresy ekasa@papayapos.skalebo na našej zákazníckej linke 0905 904 533.

Ďalšia komunikácia z našej strany (individuálna i formou newsletteru) sa bude odvíjať najmä od toho, aké ďalšie eKasa riešenia získajú certifikáciu. Individuálne budeme klientov kontaktovať predovšetkým vtedy, keď budú k dispozícii riešenia, ktoré sa z nášho pohľadu budú javiť ako najvýhodnejšie pre ich konkrétnu prevádzku.