Zákaznícka linka: +421 940 410 410

Publikované 31. januára 2023

V súčasnosti je eKasa skvelým a moderným pomocníkom, ktorý pomáha s evidenciou a datovaním príjmov. Poďme sa pozrieť, čo prinieslo toto zariadenie a akých 7 základných výhod oceníte vo svojom podnikaní.  

V článku nájdete:
1. Čo prinieslo nové zariadenie?
2. Aké sú výhody eKasy pre podnikateľov?
3. Prečo si vybrať pokladňu od Papaya POS?

Čo prinieslo nové zariadenie?

Pokladničný systém eKasa na Slovensku funguje od 1. júla 2019, kedy sa do praxe zavádzal v niekoľkých fázach. Najväčšia zmena nastala v tom, že každá registračná pokladnica musí byť od tohto dátumu prepojená cez internet s Finančnou správou Slovenskej republiky. Dávajte si preto pozor na náhle kontroly, ktoré môžu nastať na základe odoslaných dát o čase a výške prijatej hotovosti. Tie môžu často súvisieť s nízkymi tržbami v prevádzkach, alebo s ich prudkým poklesom či nárastom.  

Dôležité je tiež spomenúť, že online registračná pokladnica má množstvo výhod. S jej účinnosťou sa napríklad pristúpilo aj ku koncu denných, prehľadových a intervalových uzávierok. Okrem toho by sme mohli vyzdvihnúť niekoľko ďalších plusov. Poďme si priblížiť 7 z nich. 

Aké sú výhody eKasy pre podnikateľov?

1.  Koniec uzávierok v eKasách 

Podľa zákona nemajú podnikatelia povinnosť vyhotovovať denné, prehľadové ani intervalové uzávierky. A to nielen pri používaní VRP, ale aj ORP. Aj napriek tomu, že táto povinnosť sa nevyžaduje, kontrola prijatých tržieb a hotovosti je pre vlastné účely naďalej odporúčaná.  

Týka sa najmä podnikateľov, ktorí okrem hotovosti prijímajú aj iné formy platieb. Finančná správa totiž eviduje len celkovú sumu tržieb a nezaznamenáva informácie o spôsobe platby. V niektorých eKasách chýba napríklad rozčlenenie hotovosti, karty či šeku. Preto vám aj naďalej musí poslúžiť uzávierka pokladnice.  

2. Zníženie administratívnej záťaže 

Keďže je eKasa prepojená cez internet so systémom Finančnej správy a väčšina z ich úkonov prebieha online, najväčšia výhoda súvisí so znížením administratívnej záťaže. Začínajúci podnikatelia sa teda nemusia obávať, pretože ich začiatky budú o niečo jednoduchšie.  

Minulosťou sa stala preto kniha elektronickej registračnej pokladnice. Potrebné bolo, aby obsahovala údaje o podnikateľovi, samotnej pokladnici, a tiež informácie o servise či vzniknutej poruche. Nie je to úľava, keď nemusíte zapisovať množstvo rôznych informácií? 

3. Zníženie nákladov na prevádzku

Predpokladané sú aj nižšie výdavky na chod spoločnosti, pretože nie sú potrebné neustále servisné aktualizácie či opravy. Rôzne poruchy sa v niektorých prípadoch dajú vyriešiť vzdialeným prístupom.  

4. Budovanie dôvery u zákazníkov 

Zákazník, ktorý u vás nakúpil si môže overiť pokladničný blok naskenovaním QR kódu umiestneného na pokladničnom doklade. Skontrolovať si ho môže pomocou aplikáciu Over doklad, ktorá je k dispozícii pre operačné systémy iOS aj Android. 

5. Fungovať môžete aj pri výpadku internetu 

Aj napriek tomu, že pokladnica musí byť neustále pripojená na internet, účtovať pomocou nej môžete aj v prípade výpadku siete. Veľkým pomocníkom je chránené dátové úložisko, vďaka ktorému je možné vydávať bločky bez pripojenia. Následne ich musí každý podnikateľ dodatočne odoslať v priebehu 96 hodín do systému eKasa.   

Ak vám to zariadenie v niektorých prípadoch neumožňuje, jediným riešením sa stáva vypísanie paragónu. Viac o tom, čo musí obsahovať pokladničný doklad, alebo kedy treba vystavovať papierové potvrdenky sa dočítate v našom článku. 

6. Archivácia dokumentov  

Dáta z pokladničného systému viete kedykoľvek získať na potrebné daňové účely, alebo si ich stiahnuť pri podávaní kontrolného výkazu k DPH. Tieto údaje sú počas doby archivácie neustále k dispozícii.  

7. Výrazne zníženie cien pokladní 

V minulosti ste si mohli zaobstarať pokladňu, ktorej cena sa pohybovala okolo 800 eur. Táto čiastka sa výrazne znížila a po čase si začínajúci podnikatelia môžu zaobstarať aj základnú pokladňu (3v1 – terminál, tlačiareň a pokladňa v jednom), ktorej suma sa pohybuje v rozmedzí 400 – 500 eur.  

Cieľom je prinášať najvýhodnejšie riešenia, ktoré podnikateľov nezaťažia nielen po administratívnej stránke, ale aj finančnej. Tým sa stala aj úvodná platba za zariadenie, ktorá predstavuje jednu z hlavných výhod eKás.  

Prečo si vybrať pokladňu od Papaya POS?   

Práca s našimi zariadeniami Papaya POS je jednoduchá a v porovnaní s inými sa radikálne mení. Príkladom je práca s dátami, ktorá je prehľadná a ponúka ako výsledky predaja, tak aj aktuálne skladové zásoby. Navyše, pomocou mobilných technológií a takzvanému cloudovému riešeniu prinášame novinky, ktoré predtým neboli k dispozícii. Tie neustále rozširujeme a vďaka pravidelným aktualizáciám ponúkame našim klientom stále niečo naviac. 

Veľkou výhodou pokladní od Papaya POS tiež je, že do svojich prevádzok nemusíte platobné riešenia kupovať, ale môžete si ich prenajať za výhodné ceny s terminálom zdarma. A to sa naozaj oplatí! 

   

6 dôvodov prečo sa rozhodnúť

pre našu eKasa pokladňu

 • Rýchle účtovanie
  Vytvorte doklad jednoducho a rýchlo, už do pár sekúnd.

 • Skladový systém
  Inventúry, príjemky, výdajky, viacero skladov a výkaz skladu.

 • Pre všetky typy podnikov
  Naše funkcie vytvárame pre všetky typy podnikov.

 • Bonovanie objednávok
  Vytvorte objednávky a pošlite ich priamo do kuchyne.

 • Inventúry skladu
  Zjednodušte si prácu automatizáciou inventúr. 

 • Mobilný čašník
  Zvládnite vybaviť viac objednávok za menej času

Ak sa neviete rozhodnúť, nechajte nám kontakt pre nezáväznú ponuku. Spolu vyberieme najlepšie riešenie, ktoré sa hodí práve do vašej prevádzky.