Zákaznícka linka: +421 940 410 410

Publikované 19. septembra 2022

Začínate podnikať a zostali ste zmätení z množstva skratiek, ktoré so zriadením vašej pokladne alebo terminálu súvisia? Aby ste nemuseli lúštiť množstvo rôznych fór, článkov či zložitú legislatívu finančnej správy, v Papaya POS sme pre vás pripravili stručné a jasné vysvetlenie všetkých pojmov. Urobte si v nich poriadok. 

V článku nájdete:
1. Čo je ERP
2. Čo je eKasa
3. Čo je ORP 
4. Čo je VRP 
5. Čo je platobná brána 
6. Čo je POS terminál
7. Najčastejšie otázky
○ Kto je povinný používať na evidenciu tržieb ORP alebo VRP? 
○ Komu nevzniká povinnosť používania ORP alebo VRP?
○ Ako zistím, či potrebujem ORP alebo VRP? 
○ Ako postupovať pri zriaďovaní ORP? 
○ Ako postupovať pri zriaďovaní VRP? 
○ Dá sa stará ERP kasa prerobiť na novú ORP?
8. Zapamätajte si

Čo je ERP 

Pod skratkou ERP sa rozumie elektronická registračná pokladnica. Používanie týchto pokladníc sa ukončilo dňom 30. 06. 2019 a nahradili ich pokladnice s názvom e-kasa klient (eKasa).  

Aby ste však v terminológii mali jasnejšie, ERP bola fiškálna tlačiareň k počítaču s pokladničným softvérom alebo klasická tlačidlová pokladňa so zadávaním položiek cez PLU kódy. 

Čo je eKasa 

Ide o moderné riešenie od Finančnej správy, ktoré nahradilo pôvodné ERP. Hlavnou zmenou pri systéme eKasa je, že všetky dáta o vašich tržbách sa okamžite odosielajú do centrálnej databázy Finančnej správy. Vy tak nemusíte vypisovať ani dodatočne posielať žiadne tlačivá či sumáre. Jednoducho podnikáte bez zbytočných papierovačiek a stresu. Navyše, všetky doklady sú dohľadateľné online. 

Poznáme dva typy eKasa pokladníc – ORP (online registračná pokladnica) a VRP (virtuálna registračná pokladnica).  

Čo je ORP 

Online registračná pokladnica (ORP) funguje podobne ako pôvodná ERP, akurát komunikuje v reálnom čase a online s Finančnou správou. Jediné, čo musíte zabezpečiť, je ORP kód, o ktorý žiadate Finančnú správu a nahrávate ho do pokladnice, a stabilné pripojenie na internet. Ideálnym riešením je Wi-Fi, prípadne mobilný internet s hotspotom.  

Ak internet vypadne, nemusíte mať obavy. ORP pokladnice majú špeciálne chránené dátové úložisko (CHDÚ), vďaka ktorému je možné dočasne vydávať bločky aj bez pripojenia (max 96 hodín). Nezaevidované dáta kasa automaticky odošle Finančnej správe po opätovnom pripojení k internetu.  

Kasa ORP je vhodná pre všetkých, ktorí myslia podnikanie vážne a chcú ho mať pod kontrolou a efektívne hneď od začiatku. 

Čo je VRP 

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) predstavuje pokladničný softvér od Finančnej správy, ktorý je dostupný zdarma na stiahnutie na ich oficiálnom webe. Keďže ide iba o aplikáciu, potrebujete vlastný počítač, tablet alebo mobil a tlačiareň na účtenky. Na jej fungovanie musíte požiadať Finančnú správu o VRP kód, na základe čoho vám pošlú prihlasovacie údaje na sídlo vašej firmy, pomocou ktorých sa do softvéru prihlásite.  

Najväčším rozdielom oproti ORP je, že pokladnica VRP nemá žiadne CHDÚ úložisko, a teda je funkčná iba pri stálom pripojení na internet. Ak nebudete mať pripojenie na internet, pokladnica nebude fungovať a nebude sa dať požívať.  VRP ďalej obsahuje len základné funkcie, a preto nie je možné ju napríklad prepojiť so skladovým systémom, platobným terminálom a podobne. 

Blokovanie cez VRP systém je zdĺhavejšie, preto sa hodí pre tých, ktorí vystavujú len malé množstvo účteniek denne (maximálne 100) a nepotrebujú žiadne rozšírené funkcie.   

Čo je platobná brána 

Pod platobnou bránou môžete rozumieť technológiu, vďaka ktorej je možné od zákazníkov bezpečne prijímať platby v online priestore (e-shopy).  

Platobné brány vedia sprocesovať rôzne druhy platieb, napríklad platby kartou, online platby, platby cez internet banking alebo elektronické peňaženky. Existuje množstvo poskytovateľov platobných brán, pričom k nim patrí aj väčšina komerčných bánk.  

Za jej využívanie sa platí. Cenníky si poskytovatelia nastavujú rôzne, najčastejšie však ide o kombinovanie fixných a variabilných poplatkov (napríklad z počtu transakcií alebo tržieb). 

Obráťte sa na nás v Papaya POS a ochotne vám poradíme vybrať a implementovať to najlepšie riešenie platobnej brány, navyše za výhodné poplatky. 

Čo je POS terminál 

POS terminál alebo platobný terminál je elektronické zariadenie, ktoré je k dispozícii na predajných miestach a umožňuje zákazníkom zaplatiť za tovar alebo služby bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty. POS terminál však nie je jediné riešenie, ktoré si môžete pre svoju prevádzku zvoliť. Je možné využívať aj moderné aplikácie, terminál mobile, pri ktorých vám stačí iba mobilný telefón. Túto možnosť ponúkame aj v Papaya POS

Najčastejšie otázky 

Kto je povinný používať na evidenciu tržieb ORP alebo VRP? 

Ako hovorí zákon, používanie ORP/VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. 

V prípade, že súčasne spĺňate tieto podmienky, máte povinnosť používať na evidenciu tržieb ORP alebo VRP:

 1. vykonávate podnikateľskú činnosť 
 2. prijímate tržbu v hotovosti na predajnom mieste 
 3. predávate tovar alebo poskytujete vymedzenú službu 

Používanie ORP/VRP sa na vás vzťahuje aj vtedy, ak máte trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky. 

Komu nevzniká povinnosť používania ORP alebo VRP? 

Zákon pozná aj výnimky, kedy nemáte povinnosť tržby z predaja či za poskytovanie služieb evidovať v ORP/VRP. Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:  

 1. cenín, okrem poukazu podľa osobitného predpisu 
 2. cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy 
 3. telefónnych kariet 
 4. dennej tlače a periodickej tlače 
 5. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu 
 6. poštových cenín na filatelistických burzách 
 7. tovaru prostredníctvom predajných automatov 
 8. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb 
 9. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave 
 10. tovaru predávaného fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, s výnimkou, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba bez ťažkého zdravotného postihnutia 
 11. živých zvierat okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov 
 12. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie 
 13. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov 

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované: 

 1. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, s výnimkou, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba bez ťažkého zdravotného postihnutia 
 2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie 
 3. v rámci praktického vyučovania žiakov 
 4. prostredníctvom predajných automatov 

Pre celú legislatívu a všetky jej povinnosti a výnimky odporúčame navštíviť priamo stránku Finančnej správy.  

Ako zistím, či potrebujem ORP alebo VRP?  

Registračnú pokladnicu ORP odporúčame v prípadoch, keď potrebujete predávať na rôznych miestach a nedokážete vždy garantovať internetové pripojenie alebo pri predaji potrebujete účty vystavovať relatívne rýchlo a čelíte zákazníkom stojacim v rade, keďže ORP kasa pracuje rýchlo.  

Ak plánujete pokladnicu využívať len na úhradu faktúr alebo občasnú úhradu dokladov u vás na prevádzke, na trhoch či výnimočných akciách, ideálnym riešením pre vás bude VRP.  

Ako postupovať pri zriaďovaní ORP?  

Stačí vám zakúpiť novú ORP kasu, prípadne prerobiť starú ERP kasu, pričom Finančnú správu požiadate o ORP kód a zabezpečíte si pripojenie na internet.  

Ako postupovať pri zriaďovaní VRP?  

Softvér VRP si môžete zdarma stiahnuť priamo na stránke Finančnej správy, pričom aj tu žiadate o VRP kód a prihlasovacie údaje. Samozrejmosťou je pripojenie na internet.  

Softvér môžete používať vo svojom PC, tablete alebo mobile s tým, že si dokúpite tlačiareň na doklady. Ak však hľadáte niečo modernejšie a spoľahlivejšie, odporúčame komplet VRP zariadenie s integrovanou tlačiarňou a možnosťou vloženia dátovej SIM karty pre zaistenie nepretržitého pripojenia na internet. 

Dá sa stará ERP kasa prerobiť na novú ORP? 

Áno, ERP pokladnica sa dá prerobiť na novú ORP eKasu.  

Úprava je správnym riešením v prípade, že ste s funkcionalitou vašej pôvodnej kasy spokojní a jej výrobca umožňuje upgrade na eKasu. Odporúčame obrátiť sa na servisné stredisko, kde ste registračnú pokladnicu zakúpili. Úprava zvyčajne stojí do 220,00 EUR bez DPH aj s prácou.  

Ak vašu aktuálnu pokladnicu nie je možné aktualizovať na eKasu, a teda výrobca to neumožňuje, je v zlom technickom stave, alebo hľadáte lepšie riešenie, zvážte zakúpenie nového zariadenia. Prezrite si našu ponuku Papaya POS pokladníc vo výhodných balíčkoch. 

Zapamätajte si 
Aby ste v tom mali jasnejšie, krátke zhrnutie toho najdôležitejšieho na záver. Pôvodné ERP pokladnice sa dnes už nepoužívajú a nahradili ich moderné online eKasy, ktoré odosielajú všetky dáta priamo na server Finančnej správy. V rámci eKasa riešení rozlišujeme ORP a VRP pokladnice. ORP sú upgraduté ERP kasy a vedia vystavovať doklady aj bez internetu (max 96 hodín). VRP je softvér od Finančnej správy, ktorý môžete používať na prijímanie platieb. Stačí vám PC, tablet či mobil a tlačiareň. VRP kasy musia byť nonstop pripojené na internet a pracujú pomalšie, preto sú vhodné pre prevádzky s nižším pohybom zákazníkov či občasný predaj. Bezhotovostné platby prijímate cez POS platobný terminál. Ak máte e-shop, platby viete prijímať cez platobné brány. 

Podnikajte bez starostí s Papaya POS 

Potrebujete poradiť pri hľadaní eKasy či terminálu? V Papaya POS máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním spoľahlivých platobných riešení pre malé, stredné aj veľké podniky. Medzi našich spokojných klientov patrí napríklad Foxford, iZlato, Regal burger, La Donuteria, Hotel Sliezsky Dom či Národný futbalový štadión. Prezrite si našu ponuku eKás či terminálov. Otázky vám ochotne zodpovieme na čísle +421 905 904 533, alebo sa nám napíšte e-mail na info@papayapos.sk. Ak preferujete osobný kontakt, nájdete nás po celom Slovensku. Stačí osloviť niektorého z našich obchodných zástupcov