Zákaznícka linka: +421 940 410 410

Publikované 30. apríla 2019

Zľavy či prirážky môžete uplatniť na celý účet alebo na jednotlivé položky – výšku zľavy / prirážky zadávate v percentách, finančná hodnota sa vypočíta automaticky.