Zákaznícka linka: +421 940 410 410

Publikované 30. apríla 2019

Po uzavretí smeny ihneď uvidíte, aký ste dosiahli obrat a akým spôsobom boli tržby uhradené. Ľahko si tak skontrolujete objem tržieb v hotovosti oproti skutočnému fyzickému stavu.