Zákaznícka linka: +421 940 410 410

Publikované 1. mája 2019

V tomto newslettri sa dočítate:
1. Čo je ekasa
2. Aké výhody vám vyplývajú z eKasa
3. Dôležité dátumy eKasa
4. Naše odporúčania ku eKase

Vážení partneri, v posledných dňoch sa rozbehla komunikácia zo strany servisných organizácii o novele Zákona o používaní elektronických registračných pokladníc, ktorá vstupuje do platnosti už 1.4.2019.

Týmto newsletterom by sme vás radi informovali o tom, čo táto zmena obnáša, a upozornili na súvisiace dôležité dátumy. Zároveň by sme sa s vami chceli podeliť o naše odporúčanie ohľadom úpravy alebo výmeny vášho fiskálneho zariadenia.

ČO JE EKASA?
Ide o online napojenie všetkých pokladníc na Finančnú správu. V praxi to znamená, že Váš pokladničný systém musí informáciu o každej vašej tržbe odoslať na centrálny portál Finančnej správy s názvom eKasa, a to už v momente vystavenia pokladničného dokladu. Účty budú navyše musieť byť evidované i lokálne, na tzv. „chránenom dátovom úložisku“. Z toho vyplýva, že Váš pokladničný systém musí byť nejakým spôsobom aktualizovaný, aby tieto požiadavky dokázal naplniť.

ČO TO PRE VÁS ZNAMENÁ? 
Každá pokladnica – či už malá prenosná alebo kompletný pokladničný systém – musí mať k dispozícii stabilné internetové pripojenie.Každá pokladnica zároveň musí byť upravená tak, aby disponovala softvérom, ktorý dokáže tržby evidovať online na portáli Finančnej správy (tzv. „e-kasa klient“) a lokálnym chráneným dátovým úložiskom. Softvér e-kasa klient a chránené dátové úložisko musia byť spoločne certifikované Finančnou správou.Podnikatelia sa musia postarať o to, aby ich pokladnica či pokladničný systém tieto požiadavky napĺňali – buď si u dodávateľa zaistia aktualizáciu svojho systému a zariadení, alebo (ak táto aktualizácia nebude možná) výmenu za novú pokladnicu.

NAŠE ODPORÚČANIE:
V týchto dňoch vás pravdepodobne už kontaktovalo vaše servisné stredisko s nutnosťou predobjednať si aktualizáciu fiskálnej tlačiarne, aby napĺňala požiadavky novej legislatívy. Za časovým tlakom stoja najmä výrobcovia fiskálnych tlačiarní, ktorí servisné strediská nútia k predobjednávkam aktualizačných balíkov a nových zariadení.   
My  odporúčame, aby ste sa s objednávkou neuponáhľali, a to z troch dôvodov:
Výrobcovia fiskálnych tlačiarní sami nevedia garantovať termín, dokedy stihnú svoje riešenia certifikovať. Tým pádom ani my nevieme zaistiť, že upgradeované fiskálne zariadenia (prípadne nové) bude možné načas začať využívať s pokladničným systémom Papaya POS. (Na obranu výrobcov tlačiarní dopĺňame, že to nie je celkom ich zavinením – Finančná správa totiž technické požiadavky na online registračné pokladne zverejnila s veľkým oneskorením.)Do tohto momentu nie je úplne jasné, ktoré existujúce zariadenia budú výrobcovia skutočne vedieť aktualizovať.
Očakávame tiež príchod jednoduchších a cenovo výhodnejších riešení ako aktuálne ponúkané upgrade balíčky. 
Sami pracujeme na vlastnom riešení, ktoré bude výhodnejšie a jednoduchšie a pri ktorom vieme kompatibilitu s naším pokladničným systémom 100% zaručiť.Odkladu objednávky upgradu fiskálnej tlačiarne (alebo nákupu novej tlačiarne) sa nemusíte obávať – v spolupráci s našimi partnerskými strediskami vám zaručujeme, že vám pomôžeme aktualizovať váš pokladničný systém včas, a to v cene neprevyšujúcej súčasné ponuky.

Zoznam nami podporovaných fiskálnych tlačiarní bude k dispozícii do konca februára vo forme newsletteru. 

VÝHODY PRE PODNIKATEĽOV: 
Nová legislatíva podnikateľom prináša i výhody. Medzi tie najdôležitejšie patrí:Ruší sa povinnosť pravidelných servisných prehliadok, plombovanie pokladníc a pod. – tj. žiadne pravidelné povinné náklady na ich zabezpečenie.Odpadá povinnosť viesť knihu pokladnice.Ruší sa povinnosť tlače a archivácie denných uzávierok.Pokladničný doklad bude možné zákazníkovi odoslať i elektronicky, napr. e-mailom (zákazník s tým však musí súhlasiť a doklad už potom nie je možné vytlačiť).

DÔLEŽITÉ DÁTUMY:
Novelou bolo prechodné obdobie stanovené na 3 mesiace:
1. 4. 2019 – počiatočný termín pre novo-začínajúcich podnikateľov a voliteľný pre existujúcich podnikateľov: od tohto momentu je možné začať používať online registračnú pokladnicu.
Od 1. 7. 2019 – povinný prechod na online registračnú pokladnicu pre všetky podnikateľské subjekty: prijaté tržby už nebude možné evidovať na doterajšej ERP. 

Z tohto vyplýva, že čas na aktualizáciu vášho pokladničného systému máte do 30.6.2019. 

Ďakujeme, Tím Papaya POS